mamarim31

יהודה שחם – מדריך בטיפול משפחתי.

המאמר נכתב במסגרת התוכנית “חוכמת המעשה”

בבית הספר המרכזי  להכשרת עובדים לשירותי הרווחה

מנחה:  אריאלה שטורם   מרכזת:  ענת הראל

בביה”ס המרכזי להכשרת עובדים לשירותי הרווחה, 2010

בקורס התערבות טיפולית במשפחות שחוו אבדן, מרכזת הקורס: עירית אייזנברג.

מוות, ובמיוחד מוות שנגרם כתוצאה ממעשה אובדני, הנו נושא שבני אדם “נורמאליים” ממש לא רוצים לחשוב עליו ובוודאי לא לעסוק בו באופן מקצועי. אז מה זה אומר עלינו – חברות בקבוצה ייחודית של מטפלות משפחתיות אשר התנדבו להתמודד עם אתגר הטיפול במשפחות ששכלו את אחד מבניהם באקט התאבדותי, כפי שהם מכונים בספרות המקצועית – “ניצולי התאבדות” (Sakinofsky, 2007, “Suicide survivors”)? שאלה זו ושאלות רבות נוספות העסיקו את קבוצות ההדרכה לה שימשתי כמנחה מקצועי.

קראו עוד

mamarim32

שולמית ניב, פסיכולוגית, מדריכה עובדים סוציאליים
שהם גם מטפלים משפחתיים העובדים עם משפחות מתאבדים

המאמר נכתב במסגרת התוכנית “חוכמת המעשה”

בבית הספר המרכזי  להכשרת עובדים לשירותי הרווחה

מנחה:  אריאלה שטורם          מרכזת:  ענת הראל

בביה”ס המרכזי להכשרת עובדים לשירותי הרווחה, 2010

בקורס התערבות טיפולית במשפחות שחוו אבדן, מרכזת הקורס: עירית אייזנברג.

“אין טעם בחיים האלו. אני לא רוצה לחיות יותר. אני רוצה למות” –  משפט מעורר חלחלה, מעציב ומדאיג . אני ואנשי טיפול כמוני מרבים לשמוע אותו בנוסח זה או אחר במסגרת עבודתנו כמטפלים עם פרטים ומשפחות שחוו טרגדיה, וכן בציטוטים מפי אנשי מקצוע שעובדים עם משפחות ובודדים נואשים או כאלו שמרגישים שכאבם מאיים להכריעם. זהו משפט שמעביר לשומע אותו כהרף עין משקולות כבדות, חומרים נפיצים, זרעים פילוסופיים, פחדים טמירים ואחריות עצומה לדובר.קראו עוד